stavební práce

Certifikáty

KVK Therm

Osvědčení o úspěšném absolvování školení zateplovacích systémů KVK Therm.

Zateplovací systém MultiTherm®

Osvědčení o úspěšném absolvování školení zateplovacích systémů MultiTherm NEO, MultiTherm M-D, MultiTherm M-L a MultiTherm P.

PROFI am BAU CM

Osvědčení o úspěšném absolvování školení kontaktních zateplovacích systémů společnosti Profi dle ETAG 004.

DEXON

Osvědčení o absolvování školení společnosti DEXON.

Výpis z obchodního rejstříku

Stavební společnost

VALMAK-STAV Frýdek s.r.o.